Vandpibe - forløb

Tema: 
Vandpibe - forløb
Hovedfag: 
Biologi
Støttefag: 
Dansk
Idræt

Undervisningsforløb om vandpibe

Undervisningsforløbet om forebyggelse af vandpiberygning er lavet i samarbejde med Københavns Kommunes Center for Sundhed. Det handler om vandpiberygning og risici. Materialet er online og kan bruges frit. Vi har udarbejdet 3 forløb tilrettelagt efter dansk, biologi og idræt a 1 time og 30 minutter, men materialet er fleksibelt og kan sammensættes efter klassens behov.

Undervisningsforløbet om vandpiberygning, lægger op til aktiv undervisningsdeltagelse, hvor det er eleverne, der er med til at skabe viden og læreren, der faciliterer processen.

Undervisningsforløbet kan enten være et tvær- eller monofagligt forløb, i dispositionen beskrives, hvordan der kan skelnes mellem tvær- og monofagligt forløb.

Materialet til forløbet findes her på siden og består af forskellige elementer:

 • Disposition: viser, hvordan et forløb ser ud og hvilke elementer der indgår
 • 3 forløb: power-pointoplæg med tilhørende noter til de 3 forløb
 • Materiale til aktiviteterne: holdningskort, dilemmaer
 • Øvelses- og aktivitetsoversigt: beskriver forskellige aktiviteter og øvelser, der indgår i forløbene

Siden er bygget op således, at der først er en dispositionsoversigt. Derefter beskrives de 3 forløb i hver sin boks, hvor der er mulighed for at downloade oplæg og noter. Dernæst kommer materialet til aktiviteterne til de tre forløb. Nederst på siden finder du en oversigt over de videns- og aktivitetsøvelser, der bruges i forløbene. Modsat de andre temasider på www.livilungerne.dk er denne side henvendt til lærerne og ikke eleverne.

 

disposition vandpiberygning

Disposition: forløb om vandpibe

Forløbet er 1 time og 30 minutter (2 lektioner)
Tidsrammen er vejledende.

Retter sig til fagene idræt, biologi og dansk. Hvert forløb henvender sig specielt til et af fagene. Men der er rig mulighed for et tværfagligt projekt, læs nærmere under de tre forløbsbeskrivelser. Hvert forløb følger nedestående skabelon:

Indledning (10 minutter)

Lunger i Danmark - en kort introduktion til hvorfor det er vigtigt at sætte fokus på lungerne.
”Alle dem som” - øvelse, der sætter eleverne i gang med at reflektere over lunger, vejrtrækning og sundhed (se guide til øvelsen under 'Holdnings- og vidensøvelser' længere nede på siden). Øvelsen kan evt. suppleres med sugerørsøvelsen, hvor eleverne på egen krop oplever, hvad det betyder at kunne trække vejret ordentligt (se guide til sugerørsøvelsen under 'Øvelser om vejrtrækning og lunger' længere nede på siden).

Fagspecifik forløb (1 time og 5 minutter)

Du kan vælge mellem tre forskellige forløb. De er lavet efter samme program, men har forskelligt fagligt fokus. Alle tre forløb starter med et oplæg om vandpiberygning samt film med en personlig historie fortalt af Mie Falch. Forløbet giver eleverne en viden om vandpiberygning, som bl.a. afkræfter myterne herom. Desuden får eleverne viden omkring det faglige fokus.

Her på siden finder du de tre forløb samt materiale til aktiviteterne. Til hvert forløb er et oplæg med hele forløbet beskrevet samt et notedokument med information (ligger til download under hvert forløb). Til hvert forløb er der beskrevet, hvilke fælles mål forløbet følger, hvordan du kan arbejde videre med det og hvor du kan finde materiale til temaet.

De tre fagspecifikke forløb:

Luft og Forurening - biologi
Aktivitet: Kuliltemåling
Eleverne laver i grupper en kuliltemåling et sted i nærheden af skolen. Målingerne kan evt. bruges efterfølgende til en produktion på www.livilungerne.dk fx et blogindlæg, film eller plakat.

Lunger og sundhed - idræt
Aktivitet: Stjerneløb
Eleverne skal rundt på et løb, hvor laver de laver forskellige aktiviteter. Der er både fysiske og vidensøvelser.

Medier, tobaksindustri og kampagner - dansk
Aktivitet: Dilemma-cases
Eleverne inddeles i grupper, som hver får 2 cases. De skal diskutere, hvordan de vil forholde sig til dilemmaerne.

Afrunding - Holdningsleg (15 minutter)

Øvelse der tager udgangspunkt i forskellige udsagn som eleverne skal forholde sig til. Holdningslegen er beskrevet sidst på siden.

Emne 2: Sundhed og lunger

Fællesmål sundhed og lunger

Ved at arbejde med dette tema kan eleven (fælles mål for faget idræt):

 • Viden om kroppens anatomi og fysiologi i et træningsperspektiv
 • Viden om idrætsudøvelses betydning for krop og identitet
 • Viden om idrætsvaners betydning for sundhed og trivsel
 • Vurdere idrætsvaners betydning for sundhed og trivsel
 • Analysere levevilkårs betydning for idrætsudøvelse
 • Udføre egne og andres træningsprogrammer

Forløb: Sundhed og lunger

Hovedfag: idræt
Støttefag: dansk og biologi

Forløbet handler om sundhed og lunger. Eleverne får en teoretisk viden omkring fysisk aktivitet og hvorfor det er vigtigt at holde kroppen og især lungerne sunde ved bl.a. at være fysisk aktive og ikke ryge vandpibe.

Forløbet består af:

 1. Indledning og øvelsen "Alle dem som"
 2. Oplæg om vandpiberygning
 3. Oplæg om Sundhed og Lunger
 4. Stjerneløb
 5. Holdningsleg

Download oplæg nederst i afsnittet.

Temaer på Liv i Lungerne

Når du arbejder med dette forløb, kan du med fordel bruge temaerne:

Her finder du artikler eleverne kan læse og bruge i arbejdet før og efter forløbet.

Produktioner

Efter forløbet kan du arbejde videre med et af temaerne og lade eleverne lave forskellige produktioner. Du kan enten vælge den samme produktion for alle grupper i klassen eller lade eleverne vælge mellem nogle forskellige.

Idræt som monofagligt:

Dansk som støttefag:

 • Lad eleverne lave sundhedskampagner om vandpiberygning og lunger. Efter forløbet kan du arbejde videre med kampagner - brug temaet Start kampagnen
 • Lav en folder eller dokumentar om naturfitnessbane eller parkour – brug temaet Ud i det blå eller Fit for Fight

Biologi som støttefag:

 • Lav et løbeprogram og lad eleverne undersøge deres kondital – brug temaet Rend og hop

Du kan downloade oplægget og noterne til forløbet her:

Emne 3 Medier, industri og kampagner

fællesmål medier, industri og kampagner

Ved at arbejde med dette tema kan eleven (fælles mål for faget dansk):

 • viden om formidlingsformer
 • viden om varierede udtryksformer målrettet forskellige målgrupper
 • viden om argumentations- og informationsformer
 • forstå og analysere kampagner i en sproglig, kommunikativ og mediemæssig sammenhæng
 • analysere medietekster som websites, magasiner, blogs og reklamer
 • diskutere mediernes rolle i jeres identitetsdannelse
 • give eksempler på forhold, der medvirker til dannelsen af forskellige roller i samfundet

Forløb: Medier, industri og kampagner

Hovedfag: Dansk
Støttefag: idræt og biologi

Forløbet handler om mediers, tobaksindustriens og kampagners indflydelse på mennesker. Eleverne får en teoretisk viden omkring emnet og gennem forskellige øvelser diskuterer de betydningen af medier, tobaksindustrien og kampagner i samfundet.

Forløbet består af:

 1. Indledning og øvelsen "Alle dem som"
 2. Oplæg om vandpiberygning
 3. Oplæg om Medier, Industri og Kampagner
 4. Dilemmaspil
 5. Holdningsleg

Download oplæg nederst i afsnittet.

Temaer på Liv i Lungerne

Når du arbejder med dette forløb, kan du med fordel bruge temaerne:

Her kan du både finde artikler eleverne bruge i arbejdet før og efter forløbet.

Produktioner

Dansk monofagligt eller tværfagligt med biologi eller idræt

 • Lad eleverne lave sundhedskampagner om vandpibe og lunger. Efter forløbet kan du arbejde videre med kampagner - brug temaet Start kampagnen
 • Lad eleverne lave et medieprodukt eller et magasin omkring vandpibe, lunger og sundhed – brug temaet Det’ cool

Dansk monofagligt

 • Lad eleverne skrive blogindlæg omkring sundhed, politik og ansvar - brug temaet Sundhedspolitik
 • Lad eleverne diskutere sundhedspolitik og lav rollespillet parlamentet – brug temaet Parlamentet
 • Lad eleverne skrive et blogindlæg eller undersøge deres venners opfattelse af vandpibe og sundhed – brug temaet Du bliver’ hvad du gør
 • Lad eleverne undersøge via de sociale medier om det er cool at ryge vandpibe og dyrke motion og skriv et blogindlæg – brug temaet Du blir’ hvad du gør

Download oplægget og noterne til forløbet her:

Luft og forurening

Fælles mål biologi - vandpibe

Ved at arbejde med dette tema kan eleven (fælles mål for faget biologi):

 • Viden om faktorer med betydning for kropsfunktioner, sundhed og kondition
 • Viden om sammenhænge mellem sundhed, livsstil og levevilkår
 • Viden om indsamling og validering af data
 • Diskutere konsekvenser af miljøpåvirkninger og genmanipulation i forhold til evolutionær udvikling
 • Diskutere miljøpåvirkningers betydning for biodiversitet
 • Forklare miljø- og sundhedsproblemstillinger lokalt og globalt

Forløb: Luft og forurening

Hovedfag: biologi
Støttefag: idræt og dansk

Emnet handler om luft, lunger og forurening. Eleverne tilegner sig en teoretisk viden omkring luft og forurening både inden- og udendørs og hvordan forurenet luft, som fx røg påvirker lungerne.

Forløbet består af:

 1. Indledning og øvelsen "Alle dem som"
 2. Oplæg om vandpiberygning
 3. Oplæg om Luft og forurening
 4. Kuliltemåling
 5. Afrunding og "Holdningsleg"

Download oplæg og noter nederst i afsnittet.

Temaer på Liv i Lungerne

Når du arbejder med dette forløb, kan du med fordel bruge temaerne:

Her kan du både finde artikler eleverne kan læse og bruge i arbejdet før og efter forløbet. 

Produktioner

Efter forløbet kan du arbejde videre med et af temaerne og lade eleverne lave forskellige produktioner. Du kan enten vælge den samme produktion for alle grupper i klassen eller lade eleverne vælge mellem nogle forskellige.

Dansk som støttefag

 • Lad eleverne lave sundheds- og miljøkampagner omkring vandpiberygning. Efter forløbet kan du arbejde videre med kampagner - brug temaet Start kampagnen
 • Lav en plakat omkring KRAM-faktorer og/eller miljø – brug temaet Der er noget i luften
 • Lad eleverne skrive et blogindlæg om lungernes betydning, hvordan man lever med en nedsat lungefunktion  eller hvordan vandpiberygning er skadeligt for lungerne – brug temaet Piv i lungerne

Idræt som støttefag

 • Lav et løbeprogram og lad eleverne undersøge deres kondital – brug temaet Rend og hop
 • Lav en naturfitnessbane eller et træningsprogram - brug temaet Ud i det blå eller Fit for Fight

Du kan downloade oplægget og noterne til forløbet her:

Mies film

Mies personlige historie

Her kan du se Mies personlige historie. Filmen indgår i alle tre forløb og er sat ind i alle tre oplæg.

 

Stjerneløb

Stjerneløb

Stjerneløbet bruges i sammenhæng med forløbet Sundhed og Lunger

Eleverne inddeles i grupper og hver gruppe skal rundt til alle posterne på løbet. Afsæt ca. 5 minutter til hver post.

Stjerneløbet indeholder både poster med fysisk aktivitet, holdningsspørgsmål og vidensposter omkring lunger og sundhed. Der er lavet 5 poster til Stjerneløbet. Du kan finde inspiration til flere opgaver i Lungekassen.

Download opgaverne til stjerneløbet her:

 

Valgfri elementer

Dilemmaspil

Dilemmaspillet bruges i sammenhæng med forløbet Medier, industri og kampagner

Eleverne inddeles i grupper og hver gruppe får to dilemmaer, som de skal forholde sig til. Spillet kan udføres på to måder:

 1. Eleverne udspiller dilemmaerne for hinanden som et rollespil 
 2. Eleverne diskuterer i grupperne, hvordan de ville reagere i situationen

Download dilemmaerne her:

Kuliltemåling

Kuliltemåling

Kuliltemålingen bruges i sammenhæng med forløbet Luft og Lunger

Eleverne skal i grupper lave en kultiltemåling for at undersøge indholdet af kulilte i deres udåndingsluft ved ophold forskellige steder i nærområdet til jeres skole. Undervejs udfylder eleverne et skema med deres tanker om det sted, hvor de laver målingen og resultatet foruden målingen.

Stedet kan fx være:

 • På skolens parkeringsplads
 • Foran skolen 
 • Ved en vej ved skolen
 • Efter en cykeltur omkring skolen
 • Find selv på et sted…

Eleverne kan evt. efter forløbet bruge målingen til at skrive et blogindlæg eller lave medieproduktion omkring forurening. Find blog- og medieproduktions-opgaverne på Piv i Lungerne.

Hvis din skole (i Københavns Kommune) ikke har en kuliltemåler kan du kontakte Mathias V. Nielsen v. Røgfrit København, Københavns Kommune Tlf.: 51 62 59 95 eller email: Mathias.Vestergaard.Nielsen@suf.kk.dk

Download opgave og målingsskema her:

holdnings- og vidensøvelser

Holdnings- og vidensøvelser

Alle dem som

Metode: øvelsen fungerer som ”frugtsalat”. Eleverne stiller sig i en cirkel omkring dig. Du starter med at komme med et udsagn om lungerne fx ”jeg bruger lungerne, når jeg synger” og alle, som udsagnet passer på, skal flytte sig og finde en ny plads i cirklen – det må ikke være pladsen til venstre eller højre.
Formål: eleverne bliver opmærksom på lungernes funktion ved at komme med eksempler på, hvornår lungerne bruges.
Redskaber: evt. stole til alle på nær den i midten. Øvelsen kan også laves uden stole, hvor eleverne står tæt i en cirkel.
 

Holdningsleg

Metode: ”Lav” en linje i klassen fx fra døren til vinduet, hvor den ene ende er ”enig” og den anden ”uenig”. Du læser et udsagn fra et holdningskort op fx ”man er selv ansvarlig for at holde sig sund”, og så skal eleverne fordele sig på linjen alt efter hvor enige eller uenige de er. Du spørger ind til, hvorfor de står, hvor de gør.
Formål: eleverne tager stilling til forskellige udsagn omkring sundhed og lunger og skal kunne argumenterer for deres holdninger
Materialer: find holdningskortene her

Vejrtrækningsøvelser

Øvelser om vejrtrækning og lunger

Øvelserne du finder her, sætter fokus på vejrtrækningen og vigtigheden af lungerne. Nogle af øvelserne er der henvist til i de tre forløb. Men du kan med fordel bruge dem i andre sammenhænge eller anvende flere øvelser i et forløb.
 

Sugerørsøvelsen

Formål: gør eleverne opmærksomme på, hvor vigtigt det er at kunne trække vejret ordentligt og hvad det vil sige ikke at kunne trække vejret ordentligt.
Redskaber: et sugerør til hver elev og evt. malertape til næsen (ellers kan de bare holde sig for næsen)
Metode: Eleverne får et sugerør.

 • Først skal de trække vejret normalt.
 • Derefter skal de trække vejret normalt gennem sugerøret, mens de holder sig for næsen – spørg dem derefter, hvordan det var.
 • Derefter skal de lave høje knæløftninger, løbe rundt i lokalet eller skolegården (afhængigt af, hvor I står og hvor meget tid I har), mens de trækker vejret gennem sugerøret og holder sig for næsen – spørg dem igen, hvordan det var.

Få dem til at sætte ord på forskellen mellem at trække vejret på de forskellige måder. Fortæl dem, at når de trækker vejret med sugerør, svarer det til at have en nedsat lungefunktion på ca. 30-50%.
 

Ballon vs. papirpose øvelse

Formål: viser eleverne, hvordan lungerne kommer af med luften og forskellen på en syg og en rask lunge.
Redskaber: du skal bruge en ballon og en papirspose/frysepose
Metode: 

 • Tag en ballon og pust den op uden at binde til. Inden du slipper luften ud, så spørg eleverne, hvad der vil ske med luften. Fortæl dem, at på samme måde fyldes vores lunger, når vi trækker vejret ind. Slip ballonen og se at ballonens elasticitet gør, at luften kommer ud af sig selv. Forklar at raske mennesker, ligesom ballonen, ikke bruger så meget energi på at ånde ud.
 • Tag en papirspose og pust luft i den. Inden du slipper luften ud, så spørg eleverne, hvad der vil ske med luften. Slip for åbningen. Hos syge lunger (fx ved sygdommmen KOL) er elasticiteten væk, og luften bliver ikke automatisk presset ud. De er som en papirspose du puster op og slipper og alligevel bliver luften i posen.
 • Sammenlign og beskriv hvad der sker med lungerne hos mennesker med lungesygdommen KOL.
   

Raske og syge lunger

Formål: illustrer på egen krop, hvordan det er at have en lungesygdom, som fx KOL.
Metode: 

 • Tag en dyb vejrtrækning og fyld lungerne med så meget luft, som du overhoved kan.
 • Derpå skal du prøve at fylde dine lunger med endnu mere luft.
 • Det er svært, ikke sandt? Sådan føles det for en person med KOL at trække vejret.

Forklaring:  Når du har KOL er dine lunger stive (færre alveoler og snævre luftveje), og jo stivere de er, jo sværere er det at få luft ned i lungerne. Det er som at skulle puste en ballon op, som ikke har nogen elasticitet. Når du tager to almindelige lunger og folder dem ud, så fylder de en halv tennisbane (80-120 m2). Når du tager to KOL-syge lunger og folder dem ud, så fylder de en bordtennisbane. De syge lunger er hule og stive og har en mindre overflade, så der er mindre plads til udveksling af ilt med blodet. 

OBS! Denne øvelse kan med fordel laves i forlængelse af Ballon vs. Papirspose øvelsen.