Ud i det blå

Tema: 
Ud i det blå
Hovedfag: 
Dansk
Støttefag: 
Idræt

Ud i det blå illu 1

I naturfitness bruger du naturen som rum for forskellige aktiviteter, der styrker din krop (Kilde: naturfitness.dk)

Ud i det blå illu 2

I parkour bruger du byens genstande til forskellige aktiviteter der styrker balance og smidighed
Relaterede temaer: 

Ud i det blå

Motion kan du få i fitnesscentre – eller udenfor. En tur på mountainbike gennem skoven, den daglige cykeltur til skolen eller en slentretur gennem byen er også motion.

Det er gratis, og du får fuglefløjt, dufte og butiksvinduer med.

Naturfitness er en særlig form for motion der gør det sjovere og mere spændende at holde din krop ved lige. Naturfitness bygger på principperne i crossfit der er et styrke- og konditionsprogram, hvor du hele tiden udfører forskellige intensive bevægelser med din krop. Du løber, løfter, springer, kravler og går.

Med naturfitness følger du naturens egne naturlige veje.

I byen derimod er skovbund, træer og å-løb erstattet med asfalt, bænke og forskudte gadeplaner. Du kan betragte din slentretur gennem byen som et slags forhindringsløb.

Parkour er den særlige form for motion hvor du bruger de forhindringer, du møder på din vej som udfordringer, du skal forcere i et stabilt flow, dvs. uden at stoppe op eller gå ned i tempo.

I parkour skal du ikke konkurrere med nogen, men hele tiden udvikle din krops smidighed og din fysiske og psykiske styrke.

I skal undersøge de forskellige informationsmaterialer der findes om naturfitness og parkour. I skal også udarbejde en folder om jeres egen naturfitness bane som I måske har lavet i idræt, og I skal filme en parkour tur gennem jeres by.

I dette tema skal I:

læse og forstå faglige tekster
analysere medietekster som informationsfoldere og websites
udarbejde en folder om jeres egen naturfitness bane
lave videofilm om parkour og naturfitness
planlægge og gennemføre aktiviteter i naturen
forstå sammenhænge mellem fysisk aktivitet og teori
 

Gå udenfor: Opgaver: Fysisk aktivitet for børn og unge

Opgaver: Fysisk aktivitet for børn og unge

Undersøg sundhedsstyrelsens website om fysisk aktivitet for børn og unge (5-17 år).

  • Hvordan er websitet bygget op – hvilket indhold er der i de tre grids (de lodrette kolonner)?
  • Gør rede for websitets indhold – hvad er fx forskellen på moderat aktivitet og aktivitet af høj intensitet?
  • Hvem henvender websitet sig til – find sproglige eksempler (ordvalg, henvendelsesform mv.)?

Dokumentarfilm om parkour

Dokumentarfilm om parkour

Gå udenfor: Opgaver: Parkour

Opgaver: Parkour

Se dokumentarfilmen om parkour.

  • Hvordan er dokumentarfilmen bygget op – hvordan er forholdet mellem interviews og reportage?
  • Gør rede for hvad parkour er – hvor stammer det fra, og hvad er ideen med parkour?
  • Hvem henvender filmen sig til – interesserede nybegyndere, almindeligt interesserede?

Gå udenfor: Opgaver: Naturfitness

Opgaver: Naturfitness

Se og læs naturstyrelsens folder om naturfitness.

  • Hvordan er folderen bygget op – hvilke hovedafsnit og underafsnit er der, og hvordan fungerer illustrationerne?
  • Gør rede for folderens indhold – hvad får I at vide?
  • Hvem henvender folderen sig til – find sproglige eksempler (ordvalg, henvendelsesform mv.)?

Gå udenfor: Opgaver: Produktion

Produktion

Klassen skal planlægge en naturfitness bane i skolens omegn. Den er forudsætningen for medieproduktionerne herunder.

Lad en anden klasse på skolen afprøve jeres naturfitnessbane og få deres vurdering.