Rygning - forløb

Tema: 
Rygning - forløb

Forebyggelseskaravanen

Forebyggelseskaravanen

Forebyggelseskaravanen er en tværfaglig og tværsektoriel forebyggelsesindsats for unge i 7.-8. klasse med formålet, at styrke de unges robusthed i mødet med ungdomslivets fristelser og udfordringer. Dette skal opnås ved hjælp af information til de unge om sex, rygning alkohol, hash og ungdomskriminalitet.

Projektet er udviklet af Køge Kommune og er et partnerskab mellem kommunale, statslige og private aktører, herunder Lungeforeningen. Lungeforeningen har bistået med udvikling af materialet vedrørende forebyggelse af rygning.

Læs mere om Forebyggelseskaravanen

Undervisningsforløb – Rygning og Risikoadfærd

Dette forløb er til dig som lærer, sundhedsplejerske og sundhedsprofessionel. Her kan du hente Lungeforeningens materiale vedrørende lungesundhed og risikoadfærd. Materialet kan bruges frit.

Undervisningsforløbet er udviklet som en del af Forebyggelseskaravanen af Lungeforeningen og afprøvet i samarbejde med Køge Kommune.

Forløbet er tilrettelagt efter dansk, biologi eller idræt og afstemt til 60 minutters undervisning. Materialet er fleksibelt og kan sammensættes efter klassens behov.

Undervisningsforløbet lægger op til aktiv undervisningsdeltagelse, hvor eleverne er med til at skabe viden. Du faciliterer processen.

Du kan se en film nederst på siden hvor forløbet er brugt i forbindelse med Forebyggelseskaravanen i Køge. 

 

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang

Materialet til forløbet findes her på siden og består af forskellige elementer:

  • Drejebog: Viser overblik over forløbet og de elementer der indgår
  • Powerpoint-oplæg med tilhørende noter til underviseren
  • Materiale til aktiviteterne: Holdningskort og dilemmakort

Til undervisningen skal du bruge:

  • 1 sugerør pr. elev
  • 1 ballon
  • 1 papirspose (alternativt en frysepose)
  • Du skal kunne afspille en kort film med lyd fra Youtube.

Film om Forebyggelseskaravanen

Film om Forebyggelseskaravanen

Køge kommune står bag konceptet Forebyggelseskarvanen.
Liv i Lungerne indgår i Forebyggelseskaravanen med forløbet "Sundhed og Risikoadfærd".
Se en film om det.