Fit for fight

Tema: 
Fit for fight
Hovedfag: 
Idræt
Støttefag: 
Dansk
Relaterede temaer: 

Fit for fight

I dette tema skal I planlægge og gennemføre idrætsaktiviteter også udenfor skolen.

Naturfitness er en idrætsaktivitet hvor du bruger genstande fra naturen som idrætsredskaber til at opøve balance, styrke og hastighed.

Parkour udfolder sig i byen, og her er det mure, cykelstativer og efterladte kasser, der udgør dine redskaber.

Med naturfitness og parkour varierer du hele tiden dine bevægelser, og du udvikler din krops færdigheder på en alsidig måde.

Men det vigtigste er måske, at det er idrætsaktiviteter der er sjove at planlægge og udføre.

Idrætsaktiviteten Crossfit bygger på de samme principper om mest mulig alsidighed. Crossfit kan du udføre i idrætshallen, i fitnesscentret eller ude i naturen.

Sved på panden. Pulsen op. God fornøjelse!

I dette tema skal I:

planlægge og gennemføre idrætsaktiviteter i skoven og i byen
anvende viden om fysiske og biologiske faktorer i idrætten
forstå sammenhængen mellem fysisk aktivitet og teori
reflektere over muligheder for fysisk udfoldelse i forskellige arenaer
 

Fit fagtekst 1

Naturfitness

Med naturfitness flytter du din fitnesstræning ud i naturen.

Naturen er fyldt med genstande der er velegnede som rekvisitter i dit fitness-program: Klatretræer, væltede træstammer, vandløb, skovstier og store sten.   

Du bruger kroppen på mange forskellige måder når du gennemfører naturfitness. Du kan hele tiden variere dine programmer så du skifter mellem styrketræning, balance, hastighed, udholdenhed osv.

Samtidig får du et aktivt forhold til naturen. Du oplever naturens mangfoldighed.

Naturstyrelsen har opsyn med vores skove og naturområder og sørger for at det er tilgængeligt for os. Naturstyrelsen har hjulpet med at indrette naturfitness-baner mange steder i landet.

Det udelukker selvfølgelig ikke at klassen selv laver deres egen naturfitnessbane – se temaet "Ud i det blå".

Fit opgave 1

Opgaver: Naturfitness

Planlæg en naturfitnessbane i et naturområde nær jeres skole. Brug evt. den bane I har lavet i temaet "Ud i det blå".

 • Gennemløb jeres fitnessbane.
 • Mål jeres puls før og efter gennemløb, mål tid.
 • Gennemløb banen på ny idet I hver især sætter et nyt mål for tiden.
 • Lav statistik over klassens puls og tid: højeste og laveste og gennemsnittet
 • Opdater jeres statistik hver gang I gennemløber banen.

fit fagtekst 2

Parkour

Parkour har hverken regler eller bygger på konkurrence. Der er ingen vindere, eller alle, der udfører parkour, er vindere. Mange opfatter parkour som bevægelseskunst.

Parkour handler nemlig om at bevæge sig gennem omgivelserne på en måde så forhindringer og begrænsninger bliver muligheder og udfordringer. I stedet for at gå uden om eller vende om, skal du forcere forhindringen eller bruge den som redskab til en bevægelse.

Samtidig gælder det om at du holder et flydende tempo, uden at bevægelsesrytmen forsvinder. Du skal hele tiden være i bevægelse, men ikke nødvendigvis i en hurtig bevægelse.

På den måde forener parkour din fysiske formåen med din mentale styrke. Parkour gennemføres både i hovedet og gennem kroppen. Du bruger kroppen på mange forskellige måder. Du udvikler styrke, balance og kropsbevidsthed. 

Parkour er derfor fantastisk velegnet til lige præcis din krop, din mentalitet, din sundhed. Der er ikke nogen du skal måle dig med, for du skal finde din egen stil. Og husk: Gør ikke noget hvor du kan risikere dit helbred.

Typiske muligheder: Stopklodser, gelændere, lave mure, blomsterbede, skraldespande osv. 

Her kan I se en videofilm om parkour.

fit opgave 2

Opgaver: Parkour

Planlæg parkour.

 • Find et punkt A hvorfra I skal bevæge jer til punkt C over punkt B – fx fra klasselokalet til idrætsbanen via byens indkøbsgade.
 • Planlæg jeres parkour. Find de løsninger som passer din krop og din mentalitet. Det behøver ikke være farligt eller vanskeligt!
 • Gennemfør jeres parkour sådan at hele klassen har mulighed for at se alle.
 • Diskuter jeres oplevelser bagefter. 

Fit fagtekst 3

Crossfit

Crossfit er en styrke- og koordinationstræning der blander (cross) ti forskellige træningsdiscipliner. Disciplinerne er hentet fra gymnastik, vægtløftning og atletik: 

 1. Udholdenhed – kredsløb
 2. Udholdenhed – styrke
 3. Hastighed
 4. Balance
 5. Smidighed
 6. Styrke
 7. Koordination
 8. Præcision
 9. Behændighed
 10. Effekt

Du gennemfører de forskellige træningsmoduler, WODs (Workout Of the Day) i korte intervaller på en måde og i en sammensætning, så det passer til dine behov. Det giver det bedste udbytte. Et træningsforløb behøver ikke være længere end 20 minutter.

(red.)

7 gevinster ved at træne crossfit

Ifølge motionsmagasinet I Form har du syv gevinster ved at træne crossfit:

 1. Du får en langt bedre kondition, fordi du styrker dit kredsløb
 2. Du bliver generelt mere udholdende, fordi du både træner kredsløb og muskelstyrke
 3. Du øger din muskelstyrke
 4. Du får en mere fleksibel krop, fordi du på én gang træner din kondition, smidighed og styrke
 5. Du bliver bedre til at koordinere din krop, fordi træningen er bred og lærer din krops enkelte dele at arbejde bedre sammen
 6. Din smidighed bliver bedre, fordi træningen både øger dine musklers, seners og ledbånds bevægelighed
 7. Din balance bliver bedre, fordi du på én gang træner din styrke og din smidighed

(Kilde: Iform)

Her kan I se en videofilm der viser forskellige øvelser i crossfit.

fit opgave 3

Opgaver: Crossfit

Planlæg dit eget crossfit-program

 • Udvælg hvilke moduler du gerne vil træne. Begrund dine valg og få vejledning af din lærer.
 • Find rekvisitterne i idrætslokalet eller i fitnesscentret.
 • Gennemfør dit crossfit-program.
 • Mål din puls før og efter.

fit produktion

Produktion

Træningsoptagelser

 • Optag jeres parkour på mobilen og kommenter undervejs hvilke overvejelser I havde i planlægningen. Upload videoen
 • Optag crossfit-træningen på mobilen og kommenter undervejs hvilke overvejelser I havde i planlægningen. Upload videoen

Flash mob

En flash mob er en lille videofilm der er optaget på et offentligt sted, fx et bytorv, og hvor flere af personerne i billedet pludselig begynder at bevæge sig på bestemte måder, der er aftalt i forvejen. Flash mobben slutter med at personerne ”falder ind” i det almindelige bybillede igen.

Lav en flash mob der handler om crossfit eller parkour.

 • Udfør jeres crossfit på et offentligt sted
 • Udfør jeres parkour på et offentligt sted
 • Upload jeres flash mob på Liv i lungerne

Upload flash mob