Du blir' hvad du gør

Tema: 
Du blir' hvad du gør
Hovedfag: 
Samfundsfag
Støttefag: 
Dansk

du fakta 1

Brand, branding

Amerikansk for ’brændemærkning’. Amerikanske cowboys brændemærkede tidligere deres kvæg.

At brande et produkt betyder at producenten knytter symboler og associationer til produktet, så det adskiller sig fra andre lignende produkter.

du fakta 2

Cool, adjektiv

1.     kølig, rolig og afslappet; (tilsyneladende) upåvirket af ydre omstændigheder; synonym nøgtern

2.     som virker særlig god, smart, fræk e.l. (især unge; uformelt); synonym fed, sej

3.     musik: tilbageholdt, afdæmpet og melodisk om rytmisk musik el. spillemåde, især en stilretning inden for jazz der blev populær sidst i 1940'erne; jævnfør hot

(Kilde: Den Danske Ordbog)

Relaterede temaer: 

Du blir’ hvad du gør

Coolfaktoren

Er du til Sprite Zero, crossfit og Lady Gaga? Eller måske snarere til Tuborg Squash, computerspil og Nick og Jay? Foretrækker du iPhone eller Android? Spiller du golf eller fodbold? Ryger du? Drikker du? Løber du i din fritid?

Du bliver det du gør. Du skaber dig selv. Måske tænker du ikke nærmere over det, men alle dine forbrugsvalg påvirker din omverdens opfattelse af dig. Du brander dig selv gennem din livsstil.

Har du coolfaktor, udmærker du dig særligt gennem det du gør. Det er cool at dyrke parkour, det er cool at køre mountainbike på de vildeste strækninger. Det er cool at gøre noget de fleste andre ikke gør eller tør. Det er cool at bryde grænser.

Af og til bliver det hele vendt på hovedet – de der er cool, sætter normen. Du hænger ud med gruppen der ikke gider være med til idræt. Du tager kasketten omvendt på, drikker, ryger og fester mere end din krop kan klare. Og du følger bare med, det er jo godt at være cool – ik?

Andre beundrer dem der har coolfaktor. Det er det reklamebranchen udnytter. Reklamerne iscenesætter mennesker med coolfaktor som bruger det produkt, der reklameres for.

Coolfaktoren kan danne forbillede. Det der er cool, kan blive til mode og norm. Det mærkelige ved cool er at det både kan være positivt og negativt. Det er ikke altid nemt at afgøre når man bare følger med strømmen.

I skal i dette tema arbejde med begreberne identitet, branding og coolfaktor. I skal undersøge hvad der ligger bag disse ord. For at prøve jeres viden af skal I også blogge og producere en reklame med coolfaktor. Den skal handle om motion. 

I dette tema skal I:

læse og forstå faglige tekster
tage stilling til sociale og kulturelle fællesskaber
finde eksempler på forhold, der medvirker til at danne forskellige roller i samfundet
give samfundsmæssige forklaringer på udvikling af sociale grupper og gruppeidentiteter
diskutere jeres egne holdninger
 

du fagtekst 1

du fakta 3

Ordforklaringer I

individualitet: hvert menneske eller individ har nogle særlige kendetegn og egenskaber, der kaldes for individualiteten.  

psyke: menneskets individuelle følelsesmæssige ”apparat”.

post-traditionelt: post (udtales ..st) betyder ’efter’, altså det efter-traditionelle, det, der følger efter at traditionerne er ophørt.

Du fakta 4

Ordforklaringer II

sociolog: en samfundsforsker

senmoderne samfund: samfundsformen fra omkring år 2000, præget af globalisering, opbrud med traditioner og normer og omfattende mediebrug.  

rutiniseret: noget der er gjort til rutiner.

latent: iboende

etnicitet: det der kendetegner bestemte etiske befolkningsgrupper.

symbolværdi: adfærd og genstande kan have symbolværdi, dvs. vi knytter følelsesmæssige og sociale værdier til fx en Ferrari og en Fiat Panda. De to biler har forskellige symbolværdier.

Identitet

Selve ordet "identitet" stammer fra den latinske rod idem, som betyder "den samme". Når man taler om et menneskes identitet, fæstner man sig altså ved, at der er noget ved personen, som "altid" er det samme. At være den samme henviser til følgende fem egenskaber:

1) At man er sin egen individualitet med et typisk særkende, f.eks. udseende, væremåde, sprog, stemme, kropssprog, humør, psyke osv. samt at man føler en selv-helhed i forhold til alle de roller, som man indtager i forskellige sammenhænge, relationer og situationer.

2) At der er en væsentlig kontinuitet (dvs. følelse af fortsættelse og sammenhæng) i éns liv, selvoplevelse og selvopfattelse i dag, i går og i morgen. Som jeg plejer at sige til mine elever: "Man skulle jo nødig vågne op i sin seng en morgen og pludselig tro, at man er sin lillebror!" Og når jeg lukker øjnene og tænker tilbage på da jeg var 7 år, så ved jeg, at det jeg husker, er "mine egne" erindringer.

3) At det billede man har af sig selv nogenlunde stemmer overens med det billede, andre har af én.

4) Identitet har også at gøre med den livsfortælling, som vi og andre fortæller om os selv. Fortællingen er på en måde vores tolkning af det, vi har oplevet og erfaret gennem vores liv.

5) I et moderne post-traditionelt forbrugersamfund som det danske er en anden vigtig faktor, at vi definerer os ud fra vores forbrug, medier og livsstile - samt i lige så høj grad baserer vores identitet på de grupper og fællesskaber vi hører til.

Giddens og arena-identitet

Identitet har også en kropslig og social side, som indbefatter hvordan vi ser ud, klæder os osv., og hvem vi omgås.

Den britiske sociolog Anthony Giddens har beskrevet det moderne menneskes identitet eller selvidentitet, som han kalder det, som en størrelse, der til forskel fra før i tiden aldrig vil kunne etableres endeligt. Hvor mennesker tidligere var født til en bestemt identitet på grund af sin slægt eller familiens sociale stand/arbejde, beror et menneskes identitet i dag i langt højere grad på personens eget ansvar. Giddens mener, at det senmoderne samfund er kendetegnet ved, at der sket et sammenbrud af normer og traditioner. Selv-identiteten er ikke længere noget givet, er ikke længere bestemt af slægtens eller kulturens traditioner i individets handlingsverden.

Hvert individ er - på baggrund af egne værdier og behov - FRISAT til at træffe sine EGNE VALG og vælge sine egne traditioner. Når store dele af det senmoderne menneskes liv ikke længere fastlægges af gamle mønstre og fastlagte traditioner, står hver enkelt hele tiden over for at skulle træffe vigtige livsstilsvalg. Dette hele tiden at skulle vælge kan medføre stor usikkerhed og tvivl. Dog foretages valgene ikke altid alene - men kan også ske gruppemæssigt eller i samspil med andre mennesker.

Livsstil forstår Giddens som rutiniseret praksis, der inkluderer boligindretning, karrierevalg, adfærd, håndtering af sociale situationer, tøj- og spisevaner, kontrol over kroppen og dens fremtoning. Éns rutiner kan til stadighed omformes, og på denne måde kan éns livsstil ændres. Muligheden for forandring ligger derfor latent i senmoderne menneskers identitet.

Andre ting, som er vigtige for identiteten er køn, etnicitet, hudfarve, seksualitet, modersmål med mere. Det er naturligvis ikke alle identitetsmarkører, man vælger frivilligt. At man er født som dansker er selvfølgelig en identitetsmarkør, som er rimelig stabil, med mindre man bosætter sig i udlandet og kapper alle forbindelserne til sit tidligere liv.

Ved at træffe sådanne livsstilsvalg, definerer en person hvem han/hun er. Identiteten er derfor aldrig helt færdigskabt, den er hele tiden under skabelse. Den påvirkes af de valg - og ikke mindst af de steder, vi færdes. Nogle af de valg, der træffes, kan have rod i, at man gerne vil have et bestemt "image", idet alt hvad vi foretager os kan siges at have en form for symbolværdi i forhold til den enkeltes identitet. Andre valg kan være truffet ud fra særlige værdier, som den enkelte har: f.eks. at blive vegetar eller at melde sig ind i et bestemt politisk parti.

Anthony Giddens mener, at vores færden i forskellige sociale arenaer er med til at give hvert individ en livsfortælling. I det hele taget hænger vores livsfortælling, som således er præget af de livsvalg vi foretager og har foretaget, tæt sammen med vores identitet.

(Kilde: Flemming Ravn Neft)

Du opgave 1

Opgaver: Identitet

Læs artiklen der handler om identitet

  • Find de steder i artiklen, som I har svært ved at forstå. Hjælp hinanden med forståelsen.
  • Hvad tror I udtrykket ”selv-helhed” betyder? Har det noget at gøre med ”selvoplevelse” og ”selvopfattelse” at gøre?
  • Forklar forskellen på det traditionelle samfund og det senmoderne samfund ifølge den engelske sociolog Anthony Giddens. Hvad er vilkårene for senmoderne mennesker, for jer? Hvad vil det sige, at I er frisat til at træffe jeres egne valg?   
  • Prøv at beskrive over for hinanden, hvordan I hver især opfatter jer selv. Hvad er jeres ”selv-helhed”, jeres identitet?
  • Diskuter forholdet mellem identitet og sociale fællesskaber. Får I identitet ved at være med i et socialt fællesskab? Får I identitet ved at gøre noget, være cool, som bliver forbillede for andre?
  • Er rygning og alkohol identitetsskabende? Er sund levevis identitetsskabende?

Du fagtekst 2

+ 1: COOL FACTOR

IPhone har en høj cool faktor, Fiat 500 har en høj cool faktor, Facebook har mistet sin cool faktor. Det handler om at noget er cool, især for ungdommen, og jo højere cool faktor noget har, jo mere populært er det og bliver anbefalet videre i kredsen. Problemet med en høj cool faktor er, at når noget er blevet for populært, og det har gjort sit indtog i masserne, så mister det totalt sin cool faktor, og derfor må man hele tiden opfinde nye ting, trends og adfærd, hvis man vil beholde sin cool faktor (…).

(Kilde: Emilia van Hauens blog, 25.6.2010)

du opgave 2

Opgaver: Coolfaktor

  • Diskuter begrebet ”coolfaktor”. Find eksempler på adfærd, som I synes er cool
  • Se videoen om at være cool. Hvad vil filmen fortælle?

du produktion

Produktion 1

Blogindlæg

Skriv et blogindlæg om coolfaktoren i motion og idræt. Hvordan kan det være cool at dyrke motion og idræt? Kender du nogen i sportsverdenen der er cool? Beskriv deres coolfaktor.

Upload dit blogindlæg her