Det' cool

Tema: 
Det' cool
Hovedfag: 
Dansk
Støttefag: 
Samfundsfag

Medier og identitet faktaboks 1: Identitet

Identitet

Ordet "identitet" kommer af det latinske idem som betyder "den samme". Din identitet er sammensat af dit udseende, interesser, sprog, stemme, kropssprog, humør, psyke osv. samt din måde at være på i forskellige sammenhænge, relationer og situationer.

Medier og identitet faktaboks 2: Cool

Cool, adjektiv

 1. kølig, rolig og afslappet; (tilsyneladende) upåvirket af ydre omstændigheder; synonym nøgtern
 2. som virker særlig god, smart, fræk e.l. (især unge; uformelt); synonym fed, sej
 3. musik: tilbageholdt, afdæmpet og melodisk om rytmisk musik el. spillemåde, især en stilretning inden for jazz der blev populær sidst i 1940'erne; jævnfør hot

(kilde: Den Danske Ordbog)

Det' cool

Vi lever i en mediekultur.

Aldrig før har medierne betydet så meget for vores identitetsdannelse og selvfølelse. Aviser, tv og internet holder os orienteret om hvad der sker rundt om i verden. Reklamer, film og magasiner viser os hvordan verden kan være. De er et spejl for vores drømme, ønsker og behov.

Vi følger trends og mode. Reklamernes verden viser forskellige livsstile og rollemodeller som vi knytter os til. De mange forskellige magasiner tegner gennem artikler, reklamer og gadgets et samlet billede af en bestemt livsstil for en bestemt målgruppe.

Rygning er et godt eksempel. Før 2002 var tobaksreklamer tilladte. En reklame for cigaretmærket Prince viste en ung kvinde i en magelig liggestol med teksten ”Jeg er også gået over til Prince”. En reklame for cigaretmærket Marlboro viste en cowboy med sin flok af kvæg på prærien. Et feminint og et maskulint univers. Et skandinavisk og et amerikansk univers. To forskellige livsstile: det afslappede og det handlekraftige. Hvem vil du være?

I dag er medierne fyldt med sundhed og har ofte fokus på kroppen. Det er sejt at dyrke fitness for kroppen er vores eget ansvar. Er du i stand til at holde din krop ved lige, fortæller du din omverden at du har kontrol. Det’ cool.

I skal i dette tema arbejde med mediernes fremstilling af vores drømme, ønsker og behov. I skal analysere magasiner om livsstil og reklamer med coolfaktor, og I skal selv producere en reklame (video eller print) med coolfaktor og lave et online-magasin om unge og sundhed.

Det skal handle om temaet Liv i lungerne.

I dette tema skal I:

læse og forstå faglige tekster
analysere medietekster som websites, magasiner, blogs og reklamer
diskutere mediernes rolle i jeres identitetsdannelse
udarbejde en reklame og et magasin fra idé til produkt
give eksempler på forhold, der medvirker til dannelsen af forskellige roller i samfundet
 

Reklamernes verden

Reklameanalyse

Reklameanalyse

Disse analysespørgsmål kan I bruge til både en printreklame og en reklamefilm.

 • Hvilket produkt eller mærkevare reklameres der for?
 • Hvilken livsverden er produktet indsat i – hvad ser du?
 • Hvordan er forholdet mellem tekst, billede og grafik?
 • Hvilke retoriske appelformer benytter reklamen sig af – hvordan overbeviser den?
 • Hvilke symbolske behov kalder den på?
 • Er der også tale om basale og praktiske behov?

Retoriske appelformer

Retoriske appelformer

Retoriske appelformer indgår i reklamens måde at kontakte og overbevise forbrugeren på. Vi skelner mellem tre typer:

Logos. Reklamen præsenterer produktet med produktoplysninger der appellerer til forbrugerens fornuft, fx:

 • Løbedragten er svedabsorberende, uret er vandtæt, motionsprogrammet bygger på nyeste forskning

Etos. Reklamen præsenterer produktet inden for en ramme af ærlighed og etik. Firmaet bag er til at stole på og produktet er i orden, fx:

 • Udstyret er lavet af 100% genanvendelige materialer, firmaet har 50 års erfaring inden for området, godkendt af sundhedsstyrelsen

Patos. Reklamen appellerer til forbrugerens følelser. Produktet tilknyttes nogle værdier, som forbrugeren føler noget særligt for, fx:

 • Fællesskab, glæde, selvfølelse, sex, coolness

Reklamernes verden

Reklamer skal fremme salget af et produkt. De fanger forbrugerens interesse for produktet, og det gør de ved at ramme forbrugerens behov.

Et behov er udtryk for en mangelsituation. Har du et behov, er det fordi du mangler noget. Vi kan skelne mellem tre forskellige typer af behov:

 1. Dine basale behov drejer sig om din overlevelse: bolig, mad og tøj.
 2. Dine praktiske behov letter din dagligdag: transport, kommunikation og indretning
 3. Dine symbolske behov udvikler din identitet: livsstil, fællesskab og selvfølelse

De tre behov kan godt opfyldes i det samme produkt. De symbolske behov har størst værdi. Her har reklamerne bedst mulighed for at overtale dig til at købe deres produkt.

En reklame for mælk kan ikke nøjes med at fortælle at du skal drikke mælk for at overleve, men den skal knytte en god livsstilsfortælling til produktet: Mælken stammer måske fra fritgående køer på marken, eller det er i glade familier man drikker lige præcis dette mælkeprodukt. Reklamen viser en livsverden der er positiv og placerer fortællingen her.

Et fitness blad kan heller ikke nøjes med at fortælle at du skal dyrke motion for at overleve, men at fitness og motion gør dig gladere og øger din selvfølelse.

Vi kender ikke vores symbolske behov præcist. Det er reklamernes udgangspunkt. De fænger og viser os hvad vi ikke vidste, vi havde behov for. Vi spejler os i deres verden og finder nye elementer vi kan knytte vores identitet og selvfølelse til.

Livsstilsreklamer

Moderne reklamer indsætter produktet i en bestemt livsstil. De viser at produktet rummer nogle ”indre egenskaber”, der vil opfylde dine symbolske behov for at være en bestemt type, være cool, moderne, smart, ung eller bare glad og lykkelig.

De er også meget målrettede. De henvender sig til bestemte grupper: teenagere, unge kvinder eller mænd, bymennesker, familiemennesker eller mennesker på arbejde eller i fritiden. Som regel er de fremstillede personer placeret i en højere social klasse end hovedparten af forbrugerne. Deres forbrug er højt og dyrt, de er chefer på arbejdet eller holder ferie på eksotiske steder. Produktet er knyttet til deres livsstil.    

Reklamerne forfører forbrugeren gennem brug af retoriske appelformer. De taler til hans eller hendes følelser og identitet (patos), de fremstår troværdige (etos) eller de taler til forbrugerens fornuft (logos). De retoriske appelformer fremgår af den visuelle iscenesættelse (billede, film, grafik) og teksten.

(kilde: cand.mag., medierådgiver Henrik Poulsen)

Opgave: Reklamernes verden

Opgave: Reklamernes verden

 • Beskriv jeres forbrug af medier gennem en dag – hvad læser I, hvad ser I, hvad gør I?
 • Diskuter hvor meget medierne betyder for jeres liv – lader I jer påvirke af reklamer, mode og trends?

Magasinernes verden

Aktiv træning cover

En forside af magasinet Aktiv træning. En mand under løb. Billede og artikler appellerer til doing (kilde: Aktiv Træning)

Costume cover

En forside af modemagasinet Costume. En kvinde med et drømmende blik. Billede og artikler appellerer til being (kilde: Costume)

Magasinernes verden

Magasiner er blade – i print eller på nettet – der dyrker et bestemt emne og er rettet mod bestemte målgrupper. Emnerne kan være alt fra motorsport over børneopdragelse til klassisk musik.

Det særlige ved magasinerne er at de blander artikler, reklamer, gadgets (dingenoter og applikationer) samt gossips (sladder, smånyheder) i én pærevælling. Alle elementerne handler nemlig om det samme: emnet.

For læseren handler magasinet nemlig om en livsstil. I en livsstil indgår produkter (reklamer, gadgets) og fortællinger (artikler, interviews, gossips). 

Læseren af magasinet Motorsport er lige interesseret i at læse en artikel om den seneste udgave af 24-timers løbet Le Man, se reklameannonce for et smart sportsrat eller sportsfælge og læse seneste sladder blandt Formel 1-kørere.

På samme måde er læseren af magasinet I Form interesseret i både artikler om en ny motionsform, annoncer fra fitnesscentre og nye, sunde madopskrifter.

Magasinerne henvender sig til bestemte målgrupper. Køn, alder og social situation er de afgørende faktorer. Magasinets forside med en mand eller en kvinde samt henvisninger til artikler inde i bladet siger meget om hvilken målgruppe magasinet henvender sig til.

Forskellige magasiner

Læseren får forskelligt udbytte af forskellige magasiner. Her skelner vi mellem magasiner med being, doing, saying og sensing appeller.

Magasiner med being-appel (at være) beskriver hvordan vi skal pleje vores krop for at opnå velvære indvortes og udvortes, fx i artikler, reklamer og gadgets om boligindretning, fugtighedscremer og mode.

Magasiner med doing-appel (at gøre) beskriver hvad vi skal gøre, når vi plejer vores interesser, fx i artikler, reklamer og gadgets om motionsprogrammer, brug af værktøj og vedligeholdelse af Facebook-profil.

Magasiner med saying-appel (at mene noget) diskuterer holdninger og synspunkter, fx i artikler om politik og sundhed.

Magasiner med sensing (at føle) beskriver følelser og tanker, fx i artikler om spændende rejser, den første kærlighed og glæden ved at løbe maraton.

(kilde: cand.mag., medierådgiver Henrik Poulsen)

Opgave: Magasinernes verden

Opgaver: Magasinernes verden

Find 3 reklamer om sports- og motionstøj og gadgets til sport og motion (fx stopure, kalorietæller).

 • Analyser reklamerne ved hjælp af fagteksten Reklamernes verden og analysemodellen. Hvilke behov dækker produktet der reklameres for, og hvilke retoriske appelformer anvendes?

Læs forskellige motionsmagasiner som fx  I Form og Løbemagasinet

 • Hvilken målgruppe synes I det enkelte magasin er rettet til – inddrag forsiden, artikeltyper og lederen?
 • Hvilke appeller til læseren lægger det vægt på – being, doing, saying eller sensing?

Præsenter jeres analyser og undersøgelser for hinanden.

Det Cool: Produktion

Produktion

I skal lave et medieprodukt med sloganet Liv I LUNGERNE. I kan vælge mellem:

Reklame

I skal i grupper lave en reklame (video eller print) med temaet ’Det er cool at dyrke motion’.

Upload materiale her

Magasin

I skal i klassen lave et magasin (4-8 sider) om motion og sund levevis for målgruppen ’unge mellem 15 og 20 år. Magasinet skal indeholde en forside, mindst én artikel, 2-3 reklamer, gossips og gadgets.

Gem jeres reklamer og magasin i pdf format og jpeg billeder.

Upload materiale her