Meninger om rygnig

Meninger om rygnig
Tema: 
Liv i lungerne
Klasse:
7
.
K
Fag: 
Samfundsfag
Vi syntes ikke det er i orden at ,man må ryge på skolens ejendom i skoletiden, da der kan opstå problemer med folk som måske begynder at ryge eller der kan være brandfare. Skolens ting begynder også bare at stinke af røg og det kommer til at være ulideligt. Folk der ryger, kan få andre til at ryge, ved at opmuntre andre til at begynde at ryge, på nogle skoler er det i orden, f.eks. på gymnasier og ungdoms uddannelser med mere. Folk som måske ikke har lyst til at ryge bliver måske meget presset af dem som ryger og begynder muligvis selv at ryge, og det kan blive et stort problem for eleven selv, forældrene og skolen. Jeg kender mange der ryger, og har andre fået til at ryge, og derefter fandt forældrene ud af det, og så kom straffen.. Vi synes at rygning burde forbydes på skoler, gymnasier og alt andet med unge, og på mange skoler er det også blevet vedtaget, og der kommer en streng straf fra skolen og nok også forældrene.