X:IT og andre ressourcer

X:IT og andre ressourcer

Kræftens Bekæmpelse har i samarbejde med Sundhedsstyrelsen udarbejdet et omfattende undervisningsmateriale om rygning. Der er tale om et materiale der både i bøger, printark og website præsenterer rygningen som et biologisk og socialt fænomen.

Gennem kommuneaftaler er mange skoler involveret i X:IT projektet der bl.a. omfatter rygestop-aftaler. LIV I LUNGERNE anvender noget af materialet, men vi vil gerne generelt anbefale at skolen gør brug af det og evt. tilmelder sig projektet. Se nærmere her.

Grib om livet er en kanal på youtube.com der rummer videofilm om KOL. Der er fortrinsvis tale om korte portrætter af mennesker der lider af KOL og de giver tilsammen en fin baggrundsforståelse for sygdommens konsekvenser i hverdagen. Find filmene ved at skrive ’grib om livet’ i søgefeltet.

Lungeforeningen har også en kanal på YouTube. Her kan I finde film om lungesygdomme og lungerelaterede emner.

Generelle henvisninger

EMU

Sundhedsstyrelsen

Lungeforening

Get Moving

Børn med astma i klassen

I gennemsnit er der 1-2 elever i hver klasse der har astma. Astma-Allergi Danmark har i samarbejde med Sundhedsstyrelsen lavet et site om børn med astma i skolen. Her finder du viden om hvordan lærerne kan hjælpe elever med astma til at deltage i fysiske aktiviteter på lige fod med de andre elever. Du finder også viden om hvordan du som lærer skal handle, hvis en elev får et astmaanfald.

LIV I LUNGERNE støtter sig til en række rapporter der er udgivet af forskellige offentlige myndigheder.

Rapporter

En kvalitativ analyse af Get Moving kampagnen: Kroppen som transportmiddel (Sundhedsstyrelsen)

Skolebørnsundersøgelsen 2010 (Statens Institut for Folkesundhed, SDU)

Forebyggelsespakken Mental sundhed (Sundhedsstyrelsen)

Folkesundhedsrapporten 2007, kap. 25 (Statens Institut for Folkesundhed, SDU)

Forebyggelseskommissionen rapport 2009 Vi kan leve længere og sundere (Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse)