Tværfagligt samarbejde

Tværfagligt samarbejde

LIV I LUNGERNE omfatter tværfaglige sammenhænge – fra fysiologi (biologi/idræt) over krop og identitet (idræt/dansk) til sundhedspolitik (samfundsfag/dansk/sundhedsfag). Vi har bestræbt os på at give hvert tema en faglig hovedindgang der suppleres med andre faglige indgange.

Det tværfaglige samarbejde kan tilrettelægges efter behov. Fra at den enkelte faglærer indkalder støtte fra en kollega til, at skolens samlede overbygningsafsnit afsætter tre uger til et projektarbejde, der omfatter alle elementer fra idrætsaktiviteter til sundhedskampagner og flash mobs.

Diagrammerne herunder viser temaerne for hvert hovedfag og deres kobling til relaterede teamer. Diagrammerne giver et indblik i tværfagligheden.