Til lærerne

Lærervejledning

LIV I LUNGERNE er et netbaseret undervisningsmateriale om luft, lunger og sundhed til fagene dansk, idræt, samfundsfag, biologi, naturfag og sundhedsfag i 7.-10. klasse, suppleret med en elevdreven kampagne. Materialet kan også anvendes i projektopgaven.

Klik ind på menuen herunder og læs lærervejledning, der beskriver hvordan LIV I LUNGERNE er opbygget, hvordan det kan bruges i undervisningen og præsenterer yderligere baggrundsviden for lærerne til temaerne.