Om "Liv i lungerne"

Kolofon

Ansvarshavende redaktør

Anne Brandt, direktør - Lungeforeningen

Indholdsredaktion                    

Merete Stenum Nielsen, projektleder Henrik Poulsen – Medier og Læring I/S

Henrik Poulsen, fagdidaktisk konsulent Henrik Poulsen – Medier og Læring I/S

Sofie Juul Sørensen, projektmedarbejder, Lungeforeningen 

Caroline Dyrby Andersen, erhvervspraktikant og tester, Lungeforeningen

Jonas Bolvig Hansen, erhvervspraktikant og tester, Lungeforeningen

Visuelt oplæg

Lars Toft og Thomas Mygind Christensen - Small Copenhagen

Design og kodning

Jeppe Norsker - Norsker Digital Design

Om LIV I LUNGERNE

LIV I LUNGERNE er et netbaseret undervisningsmateriale om luft, lunger og sundhed til fagene dansk, idræt, samfundsfag, biologi, naturfag og sundhed i 7.-10. klasse, suppleret med en elevdreven kampagne.

Målet er at skabe opmærksomhed hos eleverne om sundere lunger – livet igennem!
Det konkrete formål er at stille et relevant, it-baseret undervisningsmateriale til rådighed for undervisningen, der fremmer faglighed, tværfaglighed og brugen af it.

Undervisningsmaterialet stilles gratis til rådighed.

Liv i Lungerne giver eleverne mulighed for at udtrykke det, som de mener. Meninger i elevproduktioner er udtryk for elevernes egne holdninger og ikke nødvendigvis udtryk for Lungeforeningens holdning.

Lungeforeningen er en patientforening og en sygdomsbekæmpende forening. Vi har eksisteret siden 1901 og vores oprindelige formål var at bekæmpe tuberkulosen. Nu har tiderne ændret sig, og i dag er det den brede lungesag lige fra barn til voksen, som vi arbejder for. Lungeforeningen arbejder for et samfund, hvor flere mennesker har sundere lunger - livet igennem.

LIV I LUNGERNE er støttet med midler fra Ministeriet for Børn og Undervisnings tips- og lottomidler og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og en række private donorer. LIV I LUNGERNE er desuden en del af den nationale model Skod Det Nu, der er udviklet af SATSpuljen 2012-2015. Erfaringerne fra Skod det nu er samlet i et inspirationskatalog som kan ses her.

Undervisningsforløbet om vandpiberygning er støttet af og lavet i samarbejde med Københavns Kommunes Center for Sundhed.

Tak til alle bidragsydere der vederlagsfrit har stillet deres materialer til rådighed.
 

© Lungeforeningen 2012 (opdateret 2015 i henhold til den nye skolereform)