Faglige mål

Faglige mål

LIV I LUNGERNE er et netbaseret undervisningsmateriale om luft, lunger og sundhed til fagene dansk, idræt, samfundsfag, biologi og sundhedsfag i 7.-10. klasse, suppleret med en elevdreven kampagne.

Visionen med LIV I LUNGERNE er at påvirke børn og unges sundhedsadfærd i forhold til at passe på deres lunger.

Missionen med LIV I LUNGERNE er at opfylde en række centrale fælles mål i fagene dansk, biologi, idræt, samfundsfag og sundhedsfag efter 9.klasse. LIV I LUNGERNE vil engagere eleverne aktivt i hvordan sunde livsvaner kan forebygge lungesygdomme og rygning. 

LIV I LUNGERNE er tværfagligt sammensat, for sådan er livet. Det giver både variation i fagligt fokus og tilrettelæggelsesform. Fagene skiftes til at være ordførende.

Undervisningen lykkes når stoffet er meningsgivende. Vi afholder os fra løftede pegefingre og formaninger (de har som regel også den modsatte virkning), men opfordrer eleverne til selv at mene og gøre noget – på baggrund af viden og diskussion. Vi lægger vægt på synlig læring. Det skal være klart for eleverne, hvad de skal lære i det enkelte tema, for så har de også bedre muligheder for at evaluere, hvad de har lært.

LIV I LUNGERNE kan med fordel indgå i den understøttende undervisning ved at klassen får besøg af gæstelærere fra Lungeforeningen. Fysisk aktivitet kan let indgå som en del af arbejdet med LIV I LUNGERNE.

Sitet skal selv rumme liv: Film, blogs, flash mobs, kampagner – alt sammen produceret af eleverne selv. Lungeforeningen præmierer de bedste ved skoleårets slutning.