Faglig læsning

Faglig læsning

Hvert tema rummer faglige tekster som eleverne skal læse og bruge i deres arbejde. Teksterne er oftest uddrag af originale sundhedsfaglige tekster.

Faglig læsning er en disciplin som alle fag anvender. Gennem faglig læsning tilegner eleverne sig viden inden for et bestemt emneområde. En faglig tekst er skrevet af en fagperson der benytter sig af en fagterminologi med brug af veldefinerede kernebegreber.

Fagteksten er disponeret på en særlig måde. Den kan rumme fodnoter, definitioner, henvisning til anden litteratur, skemaer, diagrammer og statistisk materiale. Hvert fag har sine egne normer herfor.

Fagsproget afviger fra hverdagssproget. Fagsproget er vidensbaseret, hvor hverdagssproget er erfaringsbaseret. Fagsproget er neutralt, mens hverdagssproget ofte er personligt og rummer sproglige billeder og omskrivninger. Fagsproget er præcist, mens hverdagssproget kan være tvetydigt.

Eleverne er fortrolige med hverdagssproget i tale og skrift. Det er derfor vigtigt at faglæreren præsenterer fagteksterne grundigt, og at eleverne får tid til en omhyggelig læsning af dem så de både tilegner sig ny viden og udvider deres læsekompetence.

Inden den faglige læsning kan eleverne samle deres forhåndsviden om emnet, fx om lungerne og deres funktion. Alle kan jo mærke (erfaring) hvordan lungerne fungerer, og derfor kan de inden læsningen selv beskrive i ord og tegning, hvordan de sandsynligvis må fungere. Det baner vej for en lettere tilegnelse af den faglige tekst.