Didaktisk tilrettelæggelse

Didaktisk tilrettelæggelse

LIV I LUNGERNE rummer en enkel pædagogisk idé: Eleverne skal dokumentere viden og producere holdninger til sundhed og sundhedspolitik på baggrund af grundig viden. Ideen bygger på synlig læring, hvor målene for læringen tydeliggøres for eleverne. LIV I LUNGERNE kombinerer information og kommunikation. Vi giver ordet videre til de unge. Vi tror det engagerer dem.

Hvert af de 15 temaer rummer fire elementer:

  1. en fagdidaktisk tekst der i hverdagssprog introducerer eleverne til temaet og opsætter de faglige trinmål
  2. en række faglige tekster i vekslende sværhedsgrader der indrammer temaet
  3. en række opgaver og øvelser der fagdidaktisk tager afsæt i de faglige tekster
  4. oplæg til medieproduktion om temaet

Opgaverne er både summative (forståelse af teksten) og formative (anvendelse af teksten). I de fleste af temaerne er der produktionsopgaver hvor eleverne selv skal producere og publicere inden for forskellige medier, eller der er øvelser som de skal gennemføre og føre dokumentation for.

Hvert tema rummer altså en progression:

  • Ind i temaet – generel introduktion der skal skabe forforståelse
  • Inde i temaet – faglig fordybelse, tilegnelse af viden
  • Ud af temaet – produktion og publicering, anvendelse af ny viden    

Hvert tema er vurderet efter sværhedsgrad. De vanskeligste temaer er velegnet til 9. og 10. klasse, men læreren kan selvfølgelig vurdere om det også kan anvendes tidligere.

Under det enkelte tema er der mulighed for at differentiere undervisningen i forbindelse med opgaverne.

Vi har undladt at angive hvorvidt opgaverne skal udføres solo, i par, i gruppe eller samlet i klassen. Den vurdering overlader vi til den enkelte lærer.   

Læreren skal evaluere elevernes egne tekster og film, men det er vigtigt at evalueringen ikke publiceres på sitet. Det skal alene være elevernes egne produktioner der er uploadede.

Eleverne bør stifte bekendtskab med webetik når de selv skal producere. Det er en vigtig del af it-dannelsen. På EMU findes der materiale om emnet her.

På materialeplatformen på EMU kan lærere på forskellige skoler samarbejde og erfaringsudveksle om LIV I LUNGERNE.