Anvendelse

Anvendelse

LIV I LUNGERNE kan anvendes monofagligt og tværfagligt.

Hvert tema er udstyret med en deklaration om hvilket fag der er hovedfag, hvilke fag der er støttefag samt hvilke andre temaer, der kan læses i tilknytning til temaet.

Hvert tema er i "Vejledningen til temaer" angivet med et * (asterisk):

*    : velegnet til 7.klasse

**  : velegnet til 8.klasse

***: velegnet til 9.klasse

Der er dog muligt at differentiere i det enkelte tema. Differentieringen kan tage udgangspunkt i opgaverne, der veksler mellem analytiske og produktive. Man kan vælge at arbejde med enkelte tekster eller dele af temaerne.

Vi foreslår følgende fremgangsmåde:

  1. Læreren i hovedfaget gennemgår den fagdidaktiske introduktion med klassen. Formål: at skabe engagement og forforståelse for temaet. Elevernes erfaringer inddrages.
  2. Deltager flere lærere i projektet, bør de alle være tilstede under fase 1.
  3. Klassen inddeles i grupper på 4-5 elever når der skal laves medieprodukter.
  4. Læreren bidrager med oplæg til de enkelte faglige tekster. Formål: at gennemgå delaspekter ved de faglige tekster og faglig læsning, fx læsning af diagrammer og statistik, samt skabe forforståelse for teksternes indhold.
  5. Eleverne arbejder med de faglige tekster. Arbejdet tager udgangspunkt i de tilknyttede forståelses- og diskussionsopgaver, og det præsenteres i plenum til sidst.
  6. Eleverne skriver blogindlæg, producerer video og kampagner. Det er en god idé at læreren evaluerer deres produktioner, inden de uploades.
  7. Læreren eller lærerne foretager en samlet evaluering af elevernes arbejde. Den kan tage udgangspunkt i de annoncerede fælles mål og i medieprodukterne. 

Ikoner

De forskellige typer af opgaver med ikoner. Bemærk, at der kan være flere ikoner ved en opgave.

Refleksionsopgaver, hvor eleverne skal analysere de faglige tekster.

Diskussionsopgaver, hvor eleverne skal diskutere holdninger til faglige emner

Videoopgaver, hvor eleverne skal producere kampagnevideo, flash mob mv.

Produktionsopgaver, hvor eleverne skal udarbejde kampagnematerialer mv.

Blogindlæg, hvor eleverne skal udtrykke synspunkter og holdninger

Opgaver, der omfatter fysisk aktivitet