Start kampagnen illu: Get moving sst

På sundhedsstyrelsen website er kampagnen også beskrevet.

sst.dk