Statens indtægter

Statens indtægter

Statens indtægter kommer fra:

  • Skatter (indkomst, formue, ejendom)
  • Afgifter (på forbrug, fx el, benzin, renovation)
  • Moms (20% af en vares pris overføres til staten)