Start kampagnen fakta: Retoriske appelformer

Retoriske appelformer

Retoriske appelformer indgår i kampagnens måde at kontakte og overbevise målgruppen på. Vi skelner mellem tre typer:

  • Logos. Kampagnen overbeviser om budskabet ved hjælp af fornuftens og logikkens princip, fx: Alkohol skader dine indre organer, motion styrker dine muskler og vejrtrækning
  • Etos. Kampagnen overbeviser om budskabet gennem troværdighed og erfaring, fx: Videnskabelige undersøgelser fastslår at…, vi har mange års erfaring i…
  • Patos. Kampagnen overbeviser om budskabet ved hjælp af følelser og identifikation, fx: Det er sejt at dyrke motion, billeder af tobaksskadede lunger, sex er dejligt – også med kondom