Risiko fakta 3

Ordforklaring

Emission: udslip, i forbindelse med luftforurening den stofmængde, der sendes ud af forureningskilder, i modsætning til immission, der er koncentrationen af stoffet i luften. 

(Kilde: Den Store Danske, Gyldendals åbne encyklopædi/Jes Fenger)

Sekundære partikler: Man sondrer mellem primære partikler - dvs. partikler, der forefindes som partikler umiddelbart efter at de har forladt kilden - og sekundære partikler. Sekundære partikler er ikke "født" som partikler, men er dannet ved omdannelse af gasarter - typisk mange timer efter at forureningen er sendt ud i atmosfæren. Sekundære partikler udgør en stor del af de partikler, man finder i atmosfæren. 

(Kilde: Århus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi)

Bronkitis: en betændelsestilstand i lungernes bronkier. I lungerne deler luftrøret sig i mange forgreninger, og de første (og største) forgreninger kaldes bronkier. Symptomerne på sygdommen er daglig hoste og opspyt af slim fra lungerne.

Bronkitis kan være akut, hvilket ofte skyldes en virus eller bakterie og hurtigt går over. Sygdommen kan også være kronisk, dvs. at sygdomsperioden er meget lang (kan være flere år). Årsagen til kronisk bronkitis er vedvarende irritation af luftvejene pga. fx rygning eller luftforurening.

Iskæmisk hjertesygdom: en tilstand, hvor blodforsyningen til hjertemusklen er nedsat så der opstår iltmangel. Årsagen er oftest en forsnævring i de blodårer som forsyner hjertet med blod. Symptomerne er smerter i brystkassen som stråler op i halsen, skuldrene eller ud i armene.

Luftforurening: Luftforureningen består af en række forskellige partikler, gasser og kemiske forbindelser, som især stammer fra afbrænding af fossile brændstoffer som kul, olie og naturgas, fra trafikken og fra fx brændeovne.

 (Kilde: Danmarks Lungeforening, Lunge.dk)

EU-direktiv: Et EU-direktiv fastsætter de mål, som EU-landene skal nå, men de kan selv vælge, hvordan de vil gøre det.

(Kilde: Europa-Kommissionen)

Grænseværdi: et niveau, fastsat på grundlag af videnskabelig kundskab med det formål at undgå, afværge eller mindske skadevirkninger på menneskers helbred og/eller på miljøet som helhed, som skal nås inden for en given frist, og som derefter ikke skal overskrides.

(Kilde: © Den Europæiske Union, eur-lex.europa.eu)