Retoriske appelformer

Retoriske appelformer

Retoriske appelformer indgår i reklamens måde at kontakte og overbevise forbrugeren på. Vi skelner mellem tre typer:

Logos. Reklamen præsenterer produktet med produktoplysninger der appellerer til forbrugerens fornuft, fx:

  • Løbedragten er svedabsorberende, uret er vandtæt, motionsprogrammet bygger på nyeste forskning

Etos. Reklamen præsenterer produktet inden for en ramme af ærlighed og etik. Firmaet bag er til at stole på og produktet er i orden, fx:

  • Udstyret er lavet af 100% genanvendelige materialer, firmaet har 50 års erfaring inden for området, godkendt af sundhedsstyrelsen

Patos. Reklamen appellerer til forbrugerens følelser. Produktet tilknyttes nogle værdier, som forbrugeren føler noget særligt for, fx:

  • Fællesskab, glæde, selvfølelse, sex, coolness