Medier og identitet faktaboks 1: Identitet

Identitet

Ordet "identitet" kommer af det latinske idem som betyder "den samme". Din identitet er sammensat af dit udseende, interesser, sprog, stemme, kropssprog, humør, psyke osv. samt din måde at være på i forskellige sammenhænge, relationer og situationer.