Lobbyisme

Lobbyisme

En ’lobby’ betyder en forhal. Lobbyisme er ’det’ der sker, før en lov skal besluttes, når en person eller gruppe uformelt prøver at påvirke dem, der skal tage beslutningerne om fx en ny lov  i Folketinget. En positiv opfattelse af lobbyisme er at beslutningstagerne får tilført viden på et område. En risiko er at lobbyister har forskellige ressourcer til rådighed og derfor har forskellige muligheder for at påvirke.