Sundhedspolitikken kort (Enhedslisten)

Sundhedspolitikken kort

Enhedslisten, 2012

  • Ingen skal tjene penge på vores sundhed: Alle sundhedsydelser skal være gratis og offentligt ejet. Enhedslisten arbejder for et demokratisk styret, og offentlig ejet sundhedsvæsen. Private hospitaler og klinikker der modtager offentlig støtte skal overgå til offentligt eje.
  • Folkesundhed er vejen frem: Investering i godt arbejdsmiljø, gode kostvaner osv. vil mindske behovet for sygdomsbehandling og spare samfundet for mange udgifter. Vi skal skabe lighed på sundhedsområdet, så ufaglærte i 2020 har en lige så høj levealder som højtuddannede.
  • Social lighed i sundhed: Indflydelse og god behandling skal være en ret for alle uanset social og økonomisk status. Svage grupper skal høres i systemet, og alle skal have gratis tandlægebehandling gennem hele livet.
  • Kvalitet, nærhed og tryghed: Nej til sygehuslukninger. Den avancerede og specialiserede behandling kan ske på de større hospitaler, samtidig med at de mindre lokale hospitaler opretholdes og udvikles. Regionerne skal kunne udskrive skat.
  • Et sammenhængende forløb for patienterne: Der skal være sammenhæng i sundhedsvæsnet så staten, regionerne og kommunerne arbejder sammen om sundhed, forebyggelse og behandling.
  • Sunde omgivelser: Rent vand og et grønt miljø, en miljøvenlig produktion, økologiske fødevarer, mindre trafik og forurening i byerne.
  • Sunde valg: Det skal være en reel mulighed at foretage sunde valg hver dag. Billigere frugt og grønt, og økologisk mad til alle børn i skoler og daginstitutioner.
  • Sunde arbejdspladser: Det skal være sundt at arbejde. I stedet for at stress og arbejdsgiverkontrol er der brug for tillid til medarbejderne. Bedre løn- og arbejdsvilkår for offentlige ansatte.
  • Styrk sundhedsuddannelserne: Sundhedssektoren skal fremtidssikres – uddannelse af mere sundhedspersonale, og bedre sundhedsuddannelser. Bedre løn, tillid til fagligheden og bedre videreuddannelsesmuligheder.
  • Forskning uden profit: Forskning efter befolkningens behov frem for markedets behov. Mere offentlig forskning i store folkesygdomme som kræft og hjerte-kar-sygdomme. Forskning i alternativ behandling og forebyggelse.