Sundhed (Liberal alliance)

Sundhed

Partiet Liberal Alliances partiprogram, 2012 (uddrag)

Sundhedsvæsenet skal i al væsentlighed finansieres over skatten. Private sundhedsforsikringer skal ikke finansiere basale ydelser, men kan være et nyttigt supplement for borgere, der ønsker service på et højere niveau, end det offentlige tilbyder. Det er centralt for Liberal Alliance, at sundhedssystemet organiseres mere effektivt med respekt for faglig viden. Derfor skal det sundhedsfaglige personales klare opgave være at kurere patienter, mens administration skal varetages af administrativt personale.

Der skal være kort ventetid på alle behandlinger, men alvorlige lidelser skal altid prioriteres. Alle internationalt anerkendte behandlinger skal som hovedregel tilbydes i Danmark. Sundhedsfaglige miljøer skal have bedre adgang til videre- og efteruddannelse samt flere midler til forskning.

Sundhedssektoren er et kernepunkt for Liberal Alliance. Vi vil forbedre behandlingen af alvorlige sygdomme gennem mere og bedre forskning samt en modernisering af de danske hospitaler, der – sammenlignet med andre europæiske lande – halter bagefter i teknologi og behandlingsmetoder.

Liberal Alliance vil udvide det frie sygehusvalg i EU, så vi sikrer, at alvorligt syge danskere kan få den bedste og mest effektive behandling. Sundhedssystemet skal organiseres mere effektivt og med større respekt for faglig viden. Det betyder også, at det sundhedsfaglige personales klare opgave skal være at behandle patienter, mens administration skal varetages af administrativt uddannet personale. Samtidig vil Liberal Alliance nedlægge regionerne for at minimere bureaukratiet og effektivere sundhedssektoren.