Risiko fagtekst 2

Risiko faka 1

KOL

KOL: Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. Kronisk betyder, at sygdommen aldrig forsvinder. Dog kan behandling bremse udviklingen af sygdommen. Obstruktiv betyder at luftvejene er obstruerede, dvs. forsnævrede, så især udånding kræver et større arbejde end normalt.

Symptomerne ved KOL er:

  • Åndenød
  • Hoste
  • Slim ved hoste

KOL-patienter har nedsat lungefunktion. Nedsat lungefunktion betyder at det er svært at transportere luft til og fra lungerne. Graden af åndenød afhænger af hvor meget lungefunktionen er nedsat.

Ca. 440.000 personer i Danmark har KOL, og omkring 6000 dør af sygdommen hvert år i Danmark eller 20 personer om dagen (det er flere end der dør af lungekræft). På verdensplan dør næsten 3 millioner af KOL om året.

Rygning nedsætter lungefunktionen

Lungerne er først fuldt udviklet med sin optimale funktion i 25-årsalderen. Herefter falder lungefunktionen normalt med alderen, hvilket kaldes det aldersbetingede lungefunktionstab. Vores lunger har en stor reservekapacitet der gør, at det aldersbetingede tab ikke har betydning for os. Tabt lungefunktion kan ikke genvindes.

Rygning påvirker lungefunktionen så den falder betydeligt hurtigere end det aldersbetingede tab, hvilket kaldes det accelererede tab. Vi ved at antallet af rygere, der er disponeret for KOL, er 40-50 %. Det er dermed op mod halvdelen af alle rygere der udvikler KOL – disse kaldes disponerede rygere. Faldet i lungefunktion hos disponerede rygere er 2-3 gange så stort som det aldersbetingede tab. Når lungefunktionen når ned omkring 50 - 30 % taler man om at tabet er invaliderende, hvor åndenød for første gang bliver et problem i hverdagen.

Store undersøgelser viser at rygestop fører til normalisering af lungefunktionstabet. Det betyder at den lungefunktion, der er tabt ikke kan komme igen ved rygeophør, men at lungefunktionen ikke længere falder så hurtigt, som når man ryger.

Figuren herunder viser sammenhængen mellem alder og lungefunktion. Den blå kurve viser lungefunktionens aldersbetingede tab. Den gule kurve viser lungefunktionens accelererede fald hos en person, der ryger. De stiplede kurver viser, hvordan lungefunktionstabet normaliseres ved rygestop som 45-årig og som 65-årig.

 (Kilde: Danmarks Lungeforening, Lunge.dk. Figur: Region Hovedstadens undervisningsmateriale til KOL)