PP-oplæg om Sundhed og risikoadfærd

Oplægget "Sundhed og Risikoadfærd"

Hent oplægget som pdf. herunder. 
På side x er der link til filmen "Runners High" - vær obs på at du kan afspille med lyd. 

Oplægget med noter til dig som underviser, kan også hentes.
I notefeltet er info, fif og baggrundsviden til dig for hver side.