Film om Forebyggelseskaravanen

Film om Forebyggelseskaravanen

Køge kommune står bag konceptet Forebyggelseskarvanen.
Liv i Lungerne indgår i Forebyggelseskaravanen med forløbet "Sundhed og Risikoadfærd".
Se en film om det.