Start kampagnen: opgave

Produktion

Liv i lungerne – jeres egen kampagne

I skal nu lave jeres egen kampagne om Liv i lungerne. I vælger selv budskab, visuel stil og medieplan.

Derimod ligger det fast at kampagnens målgruppe er unge mellem 13 og 16 år. Kampagnen skal være i overensstemmelse med Danmarks Lungeforenings formål (se lunge.dk). Det ligger også fast at sloganet er Liv i Lungerne, men I vælger selv en runner til sloganet: Liv i lungerne – (fordi)…

Jeres kampagne må gerne dække fritids-, skole- og familieliv.

Benyt fremgangsmåden i Hvad er en kampagne. Punkt for punkt.

Nedsæt en overordnet redaktion og nogle produktionsgrupper (til medieprodukterne).

Forberedende analyser

Foretag en analyse af kampagnen Get moving.

  • Find alle konceptelementerne i kampagnen så I bliver bedre til at bruge dem selv.
  • Diskuter citaterne fra rapporten om Get moving nærmere.
  • Find interessante oplysninger om børns og unges forhold til fysisk aktivitet som I kan bruge i jeres egen kampagne.
  • Overvej om jeres kampagne også skal målrettes til forældrene der ifølge rapporten ikke er specielt indstillet på at motivere deres børn til mere fysisk aktivitet.

Produktkrav

Jeres kampagne skal dokumenteres:

  • En pdf (skabt med Power Point eller Keynote) med budskab, slogan og runner, logo, målgruppe (persona), begrundelse for visuel og kommunikativ stil, 2-3 medieprodukter (fx gocard, Facebook-applikation, link til YouTube film), max 8 sider.
  • Gocard: format: som et postkort
  • Plakat: format A4
  • Folder: format A4, foldet en eller to gange. 

Upload jeres kampagne

Danmarks Lungeforening præmierer den 31. maj hvert år en produktion blandt de uploadede kampagner, film, blogs og andre produktioner på Liv i Lungerne.

Danmarks Lungeforening forbeholder sig retten til at vise kampagneelementerne i egne kampagner.