Rend opgave 2

Opgave: Øvelser

Mit kondital

Mål din kondition: Klik ind på Hjerteforeningens konditest.

Foretag målinger før og efter I har gennemført jeres løbeprogram over 8 uger.

Løbeprogram

Her er et løbeprogram I skal følge over 8 uger. I kan begynde i idrætstimerne og derefter lægge nogle af løbedage i fritiden som idrætslektier.

Læg mærke til at I kun skal træne hver anden dag, og at jeres program udvider sig over de 8 uger.

Programmet bygger på intervaltræning, hvor I veksler mellem roligt løb og rask gang.

Før logbog gennem de 8 uger. Nedskriv jeres oplevelser. Hvornår var det sjovt? Hvornår havde I lyst til at springe over? Hvornår blev det lettere? Hvordan har I det midtvejs og efter de 8 uger? Hvad er jeres kondital?

Det er en god idé at et par stykker løber sammen. Det trækker jer alle sammen op. 

 

Uge Dag Roligt løb Rask gang Roligt løb Rask gang Roligt løb Rask gang Roligt løb Min. i alt
1 1. 3 2 3 2 3     13
  3. 3 2 3 2 3     13
  5. 5 2 5 2 5     19
2 1. 3 2 3 2 3     13
  3. 5 2 5 2 5     19
  5. 3 2 3 2 3 2 3 18
3 1. 5 2 5 2 5     19
  3. 3 2 3 2 3 2 3 18
  5. 7 4 7         18
4 1 5 2 5 2 5     19
  3. 7 4 7         18
  5. 5 2 5 2 5 2 5 26
5 1. 7 3 7         17
  3. 10 4 10         24
  5. 5 2 5 2 5 2 5 26
6 1. 10 3 10         23
  3. 5 2 5 2 5 2 5 26
  5. 10 3 10         23
7 1. 12 3 8         23
  3. 5 2 5 2 5 2 5 26
  5. 15 3 5         23
8 1. 12 3 8         23
  3. 5 2 5 2 5 2 5 26
  5. 15 3 5         23

I kan fortsætte med at løbe efter de 8 uger. Udvej tidsintervallerne langsomt, så I passerer 30 minutter pr. træningsgang.