Opgave: Magasinernes verden

Opgaver: Magasinernes verden

Find 3 reklamer om sports- og motionstøj og gadgets til sport og motion (fx stopure, kalorietæller).

  • Analyser reklamerne ved hjælp af fagteksten Reklamernes verden og analysemodellen. Hvilke behov dækker produktet der reklameres for, og hvilke retoriske appelformer anvendes?

Læs forskellige motionsmagasiner som fx  I Form og Løbemagasinet

  • Hvilken målgruppe synes I det enkelte magasin er rettet til – inddrag forsiden, artikeltyper og lederen?
  • Hvilke appeller til læseren lægger det vægt på – being, doing, saying eller sensing?

Præsenter jeres analyser og undersøgelser for hinanden.