er vi opgave 2

Opgaver: Social ulighed i middellevetid og sygdomme

Se nøje på figurerne fra Forebyggelseskommissionens rapport.

  • Beskriv omhyggeligt hvad de tre figurer viser.
  • Hvor mange år længere lever mennesker med en lang uddannelse i forhold til mennesker med en kort uddannelse?
  • Hvordan hænger uddannelseslængden sammen med sygdom, og hvornår vi dør (dødelighed)?